Svenska

  • Främjar djurens välfärd och existensmöjligheter.
     
  • Upprätthåller hittedjurhuset, varifrån djuren överlämnas tillbaka sina ägare eller alternativt sökes ett nytt hem åt dem.
     
  • Ger råd och upplyser i djurskyddsfrågor.

Såhär fungerar PSEY:

Underhållet av hittedjurhuset är PSEY:s viktigaste uppgift. Utöver detta är föreningens syfte att främja djurens välfärd och existensmöjligheter. Därtill kan djurskyddsåtgärder sträcka sig utöver hittedjuren, exempelvis till överstora kattpopulationer.

Efter hittedjurens 15 dygn långa officiella förvaringstid kan de placeras i ett nytt hem. Endast en bråkdel av hittekattena kan återlämnas till sitt gamla hem.Till den största delen söker PSEY ett nytt hem ungefär after två månader från det de anlänt till katthuset.

Under den tid djuren befinner sig i katthuset behöver de givetvis mat, värme och eventuellt mediciner. Föreningen samlar medel för detta ändamål genom medlemsavgifter, basarer och insamling med penningskrin.

PSEY startade hösten 2014 en fosterhemverksamhet. Katter som behöver regelbunden medicinering eller vänja sig vid människor har nytta av hemförhållanden. Samma gäller föräldralösa ungar eller kullar.

Katternas och andra djurs goda skötsel och aktning är upplysningsarbetets teman för föreningen. Vi försöker föra fram budskapet om djurens välbefinnande speciellt till barnens medvetande med hopp om att den respekt mot djur de anammat vid unga år utvecklas till ansvarighet som vuxen.

PSEY ry.

Borgånejdens djurskyddsförening rf grundades i februari 1993. Från och med 1994 har föreningen fungerat i Tolkis gamla folkskola i Borgå. I nedre våningen finns utrymmen för djuren, i övre våningen fungerar loppmarknaden Viirun Vintti.

PSEY ry tar årligen emot 100-200 katter och andra smådjur, som antingen rymt eller blivit övergivna. Katthuset i Tolkis ör den officiella tillvaratagningplatsen för hittedjur i Borgå, Sibbo och Askola. 

Katterna sköts två gånger om dagen: Morgonturen sköts av en anställd person och kvällsturen med frivillig arbetskraft. Veterinären gör regelbundna besök på katthuset och sköter icke akuta behandlingar såsom vaccineringar, steriliseringar, kastreringar och id-märkningar med mikrochip. Då har våra medlemmar också möijlighet att behandla sina katter hos veterinären.

HUR KAN JAG HJÄLPA?

Medlemskap

Medlemsavgiften 19€ stöder hittedjurens vardag
 

 

Djurens skötsel

Via en praktikperiod kan man söka sig till frivillig djurskötare
 

 

Understödsmedlemskap för företag

Med en donation på 100€ bekänner ni er vara djurens vän och får hedersdiplom
 

 

Varugåva

Mat, sand och kattleksaker, städmaterial samt produkter till loppmarknaden - hela och rena!
 

 

Matkorg

På vår hemsida hittar du en lista över våra insamlingskorgar. Du kan donera t.ex kattmat, leksaker och städtillbehör.
 

 

Hjälpande händer

Till våra evenemang som extra personal eller som hjälp vid renoveringar
 

 

Fosterhem

Långsiktighet och erfarenhet av katter krävs
 

 

Hem åt hittedjuren

Vi kräver att du är beredd att binda dig till ett liv med katt i upp till tjugo år
 

 

Penninggåva

Aktia FI87 405 000 1005 5805

Penningskrininsamling (lov nr. RA/2016/408)

Penninggåva

Aktia FI87 40500010055805
(RA/2017/896, giltig till 22.9.2019)

KONTAKTUPPGIFTER

Katthuset och loppmarknaden Viirun Vintti finns i Tolkis I Borgå på adressen Massgränd 1.
Dörrarna är öppna varje dag klo 18-19.

Tel. 0404867460
Vi svarar dagligen fram till kl 19 i mån av möjlighet.

E-post: psey@psey.net 

Aktuell information om verksamheten och hittedjuren hittar du pä adresserna
www.psey.net
www.facebook.com/psey.net

Du kan också följa oss på instagram - @tolkkistenkissatalo

 

PSEY ry 2021 p.040-486 7460 Massakuja 1, 06750 Tolkkinen 
  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle